Inlägg av

”Guds negativa egenskaper”

”Guds negativa attribut”, är egenskaper som aldrig existerar hos Gud. De Troendes ledare Ali (fvmh) berättar följande i en predikan angående de negativa egenskaperna med en del argument: ”Prisad vare Guden som skapade Sina tjänare med indikationer för Sin Egen Existens. Skapelsen av nya existerande ting vittnar över Hans evighet och orsaken till att skapelser […]

Guds barmhärtighet och förlåtelse

I ett tal från De Troendes ledare (fvmh) angående den gudomliga och oändliga barmhärtigheten och förlåtelsen står följande: ”Å Guds tjänare! Ni ska veta att Gud inte har skapat er i onödan och inte lämnat er utan någon förmyndare. Han är upplyst om Sina välsignelsers mått till er och vet om Sina godheters mått till […]

Guds kunskap om skapelsen

I ett tal från De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), läser vi om Guds kunskap om skapelsen: ”Gud är medveten om folks dolda hemligheter, deras viskningar som de yttrar tyst, [människors] antaganden, beslut som ansluter sig till visshet, ögats blickars hemliga signaler som kommer ut ifrån ögonvrår. Gud vet om det som finns i hjärtans […]

Förbud mot att fantisera om Guds natur

Religionens ledare har alltid förbjudit oss från att tänka på Guds, den Stores natur. Detta är p.g.a. att Sanningen Självs magnifika oändlighet är större än det att människans begränsade och otillräckliga intellekt kan förstå och uppfatta Honom. I en del av Imam Alis (fvmh) tal har följande nämnts: ”Om människors fantasier vill sträva efter att […]

Gudskännedom i skapelsen av människan

Människan ser en underlig och häpnadsväckande värld genom att reflektera över sin egen skapelse, vars varenda beståndsdel indikerar på en Vis och Mäktig Skapare. De Troendes ledare (fvmh) säger i en predikan angående detta: ”Å människa! Å skapade varelse med goda proportioner! Å fenomen som förvarades i mödrars mörka livmödrar och placerad i flera lager […]

Skapelsens ordning

Den precisa ordningen som vi kan bevittna i världens skapelse, talar om allt för oss om Guds oändliga kunskap och makt, som med noggrann uträkning har placerat saker och ting bredvid varandra med väldig ordning och balans. Det går inte att se någon som helst oordning eller konflikt som förstör skapelsens ordning. De Troendes ledare […]

Nivåer av Gudskännedom

I ett värdefullt tal från de Gudfruktigas ledare, Imam Ali (fvmh), står det om olika nivåer av Gudskännedom och även om hur vi kan få en korrekt och verklig förståelse om Sanningen Själv och som är fri från fel och vilseledning: ”Religionens grund är Gudskännedom; perfektionen av Gudskännedom är att tro på Honom; perfektionen av […]

Människans oförmögenhet att förstå Gud

Gud, den Rättmätige, den Upphöjdes enorma storhet är så pass enorm att människans intellekt inte bara är oförmögen till att förstå Hans natur, snarare är hon oförmögen till att förstå en del av Hans egenskaper. De Troendes ledare Ali (fvmh) säger angående detta i den första predikan i Nahj al-Balagha: ”Tack till Guden som vältaliga […]

Tryck och publikation

P.g.a. denna boks betydelse finns det kommentarer till hela eller delar av boken skrivna  av sunni – och shiamuslimska lärda. Dessa bokkommentarer har flera gånger tryckts både på persiska och arabiska i Tehran, Tabriz, Egypten, Beirut, Istanbul m. fl. En av sunnimuslimernas viktigaste kommentarer till Nahj al-Balagha är Ibn Abi al-Hadids kommentarer som innehåller språkliga, […]