Händelsen i Ghadir kommer aldrig att glömmas bort

Guds visdom har gjort så att den historiska händelsen i Ghadir har stannat kvar i alla sekel och epoker på ett levande sätt i människors hjärtan, skrivits ned i dokument och böcker, nämnts av islamiska författare under varje tidsepok i böcker om korantolkning, traditioner, teologi och historia och talats om av religiösa talare i höga […]

Händelsen i Ghadir Khumm

Den respekterade Profeten (fvmh) åkte till Mecka tio år efter hijrah (utvandringen från Mecka till Medina) för att utföra den obligatoriska vallfärden och undervisa om dess ritualer. Denna gång sammanträffade med den älskade Profetens (fvmh) sista år i livet och därför fick den vallfärden namnet ”Avskedsvallfärden” (Hajjatul Wida’). De personer som ivrigt ville resa tillsammans […]

En del visdomar från boken Nahj al-Balagha

Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Tålamod är en skyddande sköld mot oförmögenhet och missöde, asketism[1] för mod, Gudsfruktan för rikedomar: och vilken bra kamrat att vara nöjd och tillfredsställd är.” Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Kunskap är ett ovärderligt arv, gott uppförande är för alltid nya psalmer (predikningar) och tänkande är en klar […]

Imam Alis (fvmh) mod

Egenskapen mod är en av de grundläggande pelarna för själsliga dygder. Att ha mod betyder att man inte är skakig i seriösa och skrämmande spörsmål. Dess fullständiga manifestation och dess sanna mening var Alis existens. Enligt historikers rapporter var Alis (fvmh) färg svartmuskig, hans välsignade ögon stora och tilldragande, hans ögonbryn sammanslutna och grova, hans […]

Imam Alis kalifat

Det skedde många krig under Imam Alis tid som kalif såsom Siffin[1], Jamal[2] och Nahrawan[3]. Varenda krig hade speciella konsekvenser. [1] Kriget Siffin var mellan Moawiyah, regenten i Syrien, och muslimernas kalif Imam Ali som resulterade i många stupade från båda sidor och en förhandling som blev till Moawiyahs fördel då sekten Khawarij, som fanns […]