Imam Ali och rättvisa

Den viktigaste manifestationen av Imam Alis (fvmh) samhällsrättvisa är beskyddandet av statskassan och att dela ut den rättvist bland folket. Han säger i en av sina egna predikningar (den 13:e predikan i Nahj al-Balagha): ”Jag svär på Gud att jag kommer att ge tillbaka plundrad statskassa till dess ursprungliga ägare var än det må vara, […]