Nivåer av Gudskännedom

I ett värdefullt tal från de Gudfruktigas ledare, Imam Ali (fvmh), står det om olika nivåer av Gudskännedom och även om hur vi kan få en korrekt och verklig förståelse om Sanningen Själv och som är fri från fel och vilseledning:

”Religionens grund är Gudskännedom; perfektionen av Gudskännedom är att tro på Honom; perfektionen av att tro på Gud är att vittna om Hans Enighet; perfektionen av detta bevittnande är uppriktighet; perfektionen av uppriktighet är att inte likna Gud med skapelsens egenskaper…”

Hjärtan kan hitta Gud

Det har återberättats att en person frågade Imam Ali (fvmh) om detta: ”Å De Troendes ledare! Har du sett din Herre?” Imamen svarade: ”Ska jag dyrka någonting som jag inte kan se?” Mannen sade: ”Hur ser du Honom?” Imamen sade:

”Blickar ser aldrig Honom tydligt, men hjärtan finner Honom m.h.a. korrekt tro. Gud är nära till allting, men inte materiellt sett; Han är långt ifrån allting, inte så att Han är främmande för dem; Han talar, utan att tänka; Han använder Sin vilja, utan att önska eller be om det; Han skapar, utan hjälp av händer eller fötter; Han är Subtil, utan att vara dold; Han är Stor, utan att förtrycka någon; Han ser, utan hjälp av något materiellt sinne; Han är Barmhärtig, utan att vara ömhjärtad. Ansikten faller till marken för Hans Storhet och hjärtan är nervösa av fruktan för Honom.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *