Inlägg av

Nahj al-Balaghas uppsättning och en översiktlig presentation om den

Imamens tal är uppdelade i tre kategorier i denna bok: Sektion ett: Predikningar och beordringar Sektion två: Brev, avhandlingar och testamenten Sektion tre: Aforismer, visdomsord och lärdomar Denna bok har haft en extraordinär betydelse och popularitet bland shiamuslimer p.g.a. att den innehåller shiamuslimernas första Imams tal och brev, och de anser att det är den […]

En översiktlig presentation om författaren till Nahj al-Balagha

Muhammed ibn Abi Ahmad, tilltalad som Abul Hasan, med smeknamnet ”Razi”, känd som ”Seyyed Razi” och ”Sharif Razi”, är en av shiamuslimernas stora lärda och en av dåtidens stora poeter. Hans högaktade broder ”Seyyed Murtaza” är känd som ’Ilm al-Huda (Vägledningens kunskap) och föddes år 359 e. h. i Bagdad. Han härstammar från Imam Musa […]

Imam Ali och rättvisa

Den viktigaste manifestationen av Imam Alis (fvmh) samhällsrättvisa är beskyddandet av statskassan och att dela ut den rättvist bland folket. Han säger i en av sina egna predikningar (den 13:e predikan i Nahj al-Balagha): ”Jag svär på Gud att jag kommer att ge tillbaka plundrad statskassa till dess ursprungliga ägare var än det må vara, […]

Imam Alis kalifat

Det skedde många krig under Imam Alis tid som kalif såsom Siffin[1], Jamal[2] och Nahrawan[3]. Varenda krig hade speciella konsekvenser. [1] Kriget Siffin var mellan Moawiyah, regenten i Syrien, och muslimernas kalif Imam Ali som resulterade i många stupade från båda sidor och en förhandling som blev till Moawiyahs fördel då sekten Khawarij, som fanns […]

Imam Ali efter profeten Muhammed (fvmh)

Efter det Helige Sändebudets bortgång klev Imam Ali åt sidan från den politiska scenen p.g.a. speciella omständigheter som ägde rum och valde att tiga. Han deltog inte i krig och höll inga officiella tal i samhället. Han stoppade svärdet i skidan och gjorde sig upptagen med personliga ansvar och att bygga upp andra människor. Imamens […]

Födsel

Imam Ali (fvmh) är Hashemi-familjens första barn vars både mor och far är ättlingar till Hashim[1]. Hans far Abu Talib är son till ’Abd al-Muttalib, son till Hashim ibn ’Abdi Manaf och hans mor Fatima är dotter till Asad, son till Hashim ibn ’Abdi Manaf. Hashemi-familjen har varit mycket omtalad för deras moraliska dygder och […]

Profetens första hjälpare

Imam Ali (fvmh) växte upp med sin mor och far tills han blev tre år. Eftersom Gud ville att han skulle nå högre perfektion, uppfostrade den Helige Profeten (fvmh) honom indirekt från början av hans barndom. När en märklig torka drabbade Mecka stod Abu Talib, Profetens farbror, tillsammans med ett par barn inför ett liv […]

Början på Profetens mission och Imam Ali

Det finns ingen tvekan om att det är en dygd och en form av distinktion att vara före i att utföra goda handlingar. I många koranverser har Gud även bjudit in Sina tjänare till att göra detta och att tävla om vara före andra[1]. Bland Imam Alis dygder är att han var den förste personen […]

Imam Ali, Profetens förste hjälpare

Efter Guds uppenbarelse och att Profeten Muhammed (fvmh) valdes till att profetera och tre år av hemlig inbjudan, kom uppenbarelsens bud till slut och ordern om att bjuda in alla till islam utfärdades. Imam Ali (fvmh)  var den ende personen som utförde Profetens planer gällande den gudomliga inbjudan, samt den ende sympatisören som var tillsammans […]

Imam Ali efter utvandringen

Efter att Imam Ali och Profeten (fvmd) utvandrat till Medina nämner vi två exempel på Alis dygder: 1 – Offrande på krigsfältet: Hans närvaro i 26 av 27 krig med Profeten (fvmh) och deltagande i olika krig utan Profeten. 2 – Nedtecknandet av Uppenbarelsen (Koranen)  och struktureringen av många historiska och politiska källor och skrivandet […]