Inlägg av

Händelsen i Ghadir kommer aldrig att glömmas bort

Guds visdom har gjort så att den historiska händelsen i Ghadir har stannat kvar i alla sekel och epoker på ett levande sätt i människors hjärtan, skrivits ned i dokument och böcker, nämnts av islamiska författare under varje tidsepok i böcker om korantolkning, traditioner, teologi och historia och talats om av religiösa talare i höga […]

Händelsen i Ghadir Khumm

Den respekterade Profeten (fvmh) åkte till Mecka tio år efter hijrah (utvandringen från Mecka till Medina) för att utföra den obligatoriska vallfärden och undervisa om dess ritualer. Denna gång sammanträffade med den älskade Profetens (fvmh) sista år i livet och därför fick den vallfärden namnet ”Avskedsvallfärden” (Hajjatul Wida’). De personer som ivrigt ville resa tillsammans […]

En del visdomar från boken Nahj al-Balagha

Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Tålamod är en skyddande sköld mot oförmögenhet och missöde, asketism[1] för mod, Gudsfruktan för rikedomar: och vilken bra kamrat att vara nöjd och tillfredsställd är.” Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Kunskap är ett ovärderligt arv, gott uppförande är för alltid nya psalmer (predikningar) och tänkande är en klar […]

Imam Alis (fvmh) mod

Egenskapen mod är en av de grundläggande pelarna för själsliga dygder. Att ha mod betyder att man inte är skakig i seriösa och skrämmande spörsmål. Dess fullständiga manifestation och dess sanna mening var Alis existens. Enligt historikers rapporter var Alis (fvmh) färg svartmuskig, hans välsignade ögon stora och tilldragande, hans ögonbryn sammanslutna och grova, hans […]

Gud är Bäst och Skickligast av alla

De Troendes ledare Ali (fvmh) säger i en av hans åkallelser: ”Å Herre! Du får mer kärlek än alla och du tillfredsställer behoven för de som förlitar sig på Dig. Du är upplyst om deras hemligheter och Du känner till det som finns i deras hjärtan. Deras åsikter och hemligheter är uppenbara hos Dig. Deras […]

Gud och människornas vägledning

En av Guds välsignelser över Hans tjänare är att skicka profeter för att ge en korrekt förståelse av världens Skapare och även av världen och dess egenskaper och hur man ska leva i den för att nå den verkliga perfektionen. De Troendes ledare Ali (fvmh) säger i en predikan angående detta ämne: ”Prisad vare Guden […]

Skaparens absoluta påverkan

Imam Ali (fvmh) säger i ett tal angående Guds absoluta effekt på Hans skapelse: ”Intellektet uppfattar Guds manifestation via Hans skapelse. Han är Högre än att kunna bli skådad av blickar och Han har skapat rörelse och stillhet. Hur är det möjligt att det som Han Själv skapat kan påverka Honom eller att Han Själv […]

Skapelsen av olika varelser

Om människan tänker lite noggrant på de varelser som finns runt om kring henne, kommer hon att skåda otaligt många manifestationer av världens Skapares Makt och Visdom som talar om Hans Storslagna oändlighet. De Gudfruktigas och troendes ledare (fvmh) säger följande i ett tal angående skapelsen av världens skapelser och existerande ting: ”Gud har gett […]

Gudskännedom i djurens underverk

Ett av argumenten för världens Herres Makt och Storhet är skapelsen av olika varelser, som var och en av dem har en värld av häpnadsväckande saker inom dem som vägleder människor till att förstå Gud den Upphöjde. De Troendes ledare Ali (fvmh) säger: ”Bland de häpnadsväckande varelser som Gud har skapat finns rörliga och livlösa […]