Inlägg av

Imam Ali, det Helige Sändebudets brudgum

Efter att Umar och Abu Bakr rådfrågat Sa’d Ma’adh, ledaren för klanen Aws, kom de till insikt att ingen förutom Ali (fvmh) är lämplig Zahra (fvmh). När Ali därmed var upptagen med att forsla vatten bland palmerna i en trädgård tillhörande en av medlemmarna i klanen Ansar (Hjälparna), tog de upp ämnet med honom. Han […]

Martyrskap

Efter kriget Nahrawan och nedslaget av Khawarij samlades en del personer från Khawarij, såsom Abd al-Rahman ibn Muljam Muradi, Barak ibn Abdullah Tamimi och Amr ibn Bakr Tamimi, under en kväll och analyserade den tidens omständigheter, blodspillor och interna krig och åmindes kriget Nahrawan och deras egna stupade män. De kom sedan fram till slutsatsen […]