Människans oförmögenhet att förstå Gud

Gud, den Rättmätige, den Upphöjdes enorma storhet är så pass enorm att människans intellekt inte bara är oförmögen till att förstå Hans natur, snarare är hon oförmögen till att förstå en del av Hans egenskaper. De Troendes ledare Ali (fvmh) säger angående detta i den första predikan i Nahj al-Balagha:

”Tack till Guden som vältaliga personer är okapabla till att prisa, och vars välsignelser matematiker är oförmögna att räkna, och vars rättigheter flitiga människor är oförmögna att observera. Guden, vars natur filosofers tankeverkstad inte kan begripa och som kunskapstörstiga människor inte kommer att nå. Herren, vars egenskaper det inte finns några gränser eller begränsningar för och inte går att beskriva fullständigt. Det existerar ingen särskild tid för Gud. Han gav existens till skapelser med Sin Egen Makt, satte vindar i rörelse med Sin Egen Barmhärtighet och gav lugn till en skakig och orolig mark m.h.a. berg.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *