Skaparens absoluta påverkan

Imam Ali (fvmh) säger i ett tal angående Guds absoluta effekt på Hans skapelse:

”Intellektet uppfattar Guds manifestation via Hans skapelse. Han är Högre än att kunna bli skådad av blickar och Han har skapat rörelse och stillhet. Hur är det möjligt att det som Han Själv skapat kan påverka Honom eller att Han Själv kan påverkas av Sina Egna skapelser? Om detta sker ändras Hans natur precis som andra skapelser och grunden av Hans existens bryts ned och Han kan då inte längre vara evig. Om det nu även föreställs (vilket är omöjligt) att Gud har en början, kommer Han även att ha ett slut. Denna början och slut är en tydlig orsak till att Han har en brist, och att Han har en brist och svaghet är orsaken till att Han är en skapelse och är i behov av en annan skapare. Då kan Han inte vara universums Skapare, och då kan Han inte längre ha Herrens egenskaper och alltså vara immun från påverkan, förintelse och förändring och vara dold.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *