Skapelsen av olika varelser

Om människan tänker lite noggrant på de varelser som finns runt om kring henne, kommer hon att skåda otaligt många manifestationer av världens Skapares Makt och Visdom som talar om Hans Storslagna oändlighet. De Gudfruktigas och troendes ledare (fvmh) säger följande i ett tal angående skapelsen av världens skapelser och existerande ting:

”Gud har gett existens till skapelser från ingenting. När Han skapade hade Han ingen mall att gå efter eller någon skapares blåkopia att använda sig av… I det som Han har skapat syns spår av Hans Visdoms arkitektur och tecken. Varenda en av skapelserna är bevis och argument för Hans existens; vissa skapelser ser dock ut att vara tysta av sig, men de talar om för oss om hur Gud dirigerar världen och är klara tecken för Hans Makt och Visdom.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *