Nahj al-Balaghas uppsättning och en översiktlig presentation om den

Imamens tal är uppdelade i tre kategorier i denna bok:

Sektion ett: Predikningar och beordringar

Sektion två: Brev, avhandlingar och testamenten

Sektion tre: Aforismer, visdomsord och lärdomar

Denna bok har haft en extraordinär betydelse och popularitet bland shiamuslimer p.g.a. att den innehåller shiamuslimernas första Imams tal och brev, och de anser att det är den viktigaste boken efter den Heliga Koranen. Många av sunnimuslimernas stora lärda har och visar även än idag intresse för den p.g.a. dess makalösa språk och vältalighet.

Nahj al-Balaghas uppsättning, häpnadsväckande tal angående Guds Enighet och Rättvisa, skapelsen, mannen och kvinnan, Gudsfruktighet (taqwa), nedvärdering av denna värld, satan, anklagelser mot en del av Profetens (fvmh) kompanjoner, profetskapets familjs favör, de Gudsmedvetnas kännetecken, troende, hycklare, förklaring av en del koranverser, angående Umayya-stammen, påminnelse om döden, regeringar och länder, Muhammeds familjs egenskaper (fvmd), dygder och oskick, rådfrågning, ånger, tillit, tacksamhet och otacksamhet för välsignelser, den intelligente och den ignorante, olika former av strävanden (jihad), vägen till lättnad i denna värld, rättvisa och hundratals andra ämnen kommer att släcka törsten hos de som är törstiga efter upplysning och insikt.

Imamens tal är som den Heliga Koranen i utförandet av dessa diskussioner, som på predikans språk nämner ett klart exempel om varenda ting som lyssnaren eller läsaren kan fantisera om. Sedan för Imamens tal en sakta men säkert till målet som man bör komma till (till Guds tröskel).

Punkt 1:

”Seyyed Razi” har definitivt författat denna ovärderliga bok och det finns ingen tvekan om det. Att vissa lärda har attributerat den till hans broder ”Seyyed Murtaza ’ilm al-Huda” är fullständigt felaktigt och gjort utan någon vidare undersökning, eftersom utöver att författaren själv tydligt nämnt detta i böckerna Mojazat Tabo’yeh och Haqaiq al-Ta’wil, finns det indikationer som visar på detta. Bl. a. attributerar Najashi författandet till Seyyed Razi i boken Rijalesh utan tvivel och antaganden till det motsatta. Najashi gick bort år 450 e.h. och levde samtidigt som de båda bröderna och var fullständigt medveten om deras författanden och bokkommentarer.

Punkt 2:

En del lärda attributerar endast en del ämnen i boken till De Troendes ledare, Ali (fvmh), och anser att det finns tvivel om att vissa predikningar i Nahj al-Balagha tillhör Imam Ali, bl. a. predikningar som innehåller en del uttryck och teologiska frågor som blev vanliga några sekel efteråt. Men shiamuslimska lärda anser inte bara att den definitivt tillhör imamen själv och att alla är överens om det, snarare så har Ibn Abi al-Hadid, den sunnimuslimske kommentatorn till Nahj al-Balagha, nämnt detta ämne och med starka och stabila argument och bevis bevisat att allt innehåll i boken, t.o.m. predikan Shaqshaqiyah, tillhör De Troendes ledare Ali (fvmh) utan undantag. Bokens innehåll har under en lång tid innan Seyyed Razi, som ännu inte hade fötts, och t.om. innan hans fader, blivit nedtecknade i en del böcker tillhörande sunnimuslimska lärda.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *