En översiktlig presentation om författaren till Nahj al-Balagha

Muhammed ibn Abi Ahmad, tilltalad som Abul Hasan, med smeknamnet ”Razi”, känd som ”Seyyed Razi” och ”Sharif Razi”, är en av shiamuslimernas stora lärda och en av dåtidens stora poeter. Hans högaktade broder ”Seyyed Murtaza” är känd som ’Ilm al-Huda (Vägledningens kunskap) och föddes år 359 e. h. i Bagdad. Han härstammar från Imam Musa ibn Jafar (fvmh) fem generationer bakåt i tiden. Styret tillhörande alawitiska ättlingar (sadat) till Guds Sändebud (fvmh) fördes vidare till honom, t.o.m. under hans faders tid. Han var en unik vetenskapsman under sin tid gällande asketism, Gudsfruktighet, hängivenhet, själslig perfektion, kunskap, uppförande, tillförlitlighet, ambition, poesi, koraniska vetenskaper m.m.

Ungefär vid tio års ålder började han att läsa poesi och reciterade poesi om varenda ämne han ville med exceptionell vältalighet.

Han hade så pass stor potential och var så extremt smart att han lärde sig arabisk grammatik innan tio års ålder av Ibn al-Sirafi Nahwi.  En av hans lärare var Sheikh Mofid. Han hade memoriserat hela Koranen och till slut accepterade varenda främling och bekant alla hans kunskaper, goda egenskaper, mångfaldiga författande om religiösa vetenskaper, uppförandetekniker och variation inom olika vetenskaper och det behövdes inga klara bevis för detta. Denne store lärd lämnade världen år 404 e.h. i Bagdad vid 45 års ålder. Hans ärade begravningsplats ligger i Bagdad i ett område som heter Karkh och är en allmän besökplats.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *