Födsel

/
Imam Ali (fvmh) är Hashemi-familjens första barn vars både…

Profetens första hjälpare

/
Imam Ali (fvmh) växte upp med sin mor och far tills han blev…

Början på Profetens mission och Imam Ali

/
Det finns ingen tvekan om att det är en dygd och en form av…

Imam Ali, Profetens förste hjälpare

/
Efter Guds uppenbarelse och att Profeten Muhammed (fvmh) valdes…

Imam Ali efter utvandringen

/
Efter att Imam Ali och Profeten (fvmd) utvandrat till Medina…

Imam Ali, det Helige Sändebudets brudgum

/
Efter att Umar och Abu Bakr rådfrågat Sa’d Ma’adh, ledaren…

Martyrskap

/
Efter kriget Nahrawan och nedslaget av Khawarij samlades en del…