Gud är Bäst och Skickligast av alla

/
De Troendes ledare Ali (fvmh) säger i en av hans åkallelser: ”Å…

Gud och människornas vägledning

/
En av Guds välsignelser över Hans tjänare är att skicka profeter…

Människan är okapabel till att beskriva änglarna

/
Imam Ali (fvmh) säger angående beskrivning av Gud och Hans…

Skaparens absoluta påverkan

/
Imam Ali (fvmh) säger i ett tal angående Guds absoluta effekt…

Skapelsen av olika varelser

/
Om människan tänker lite noggrant på de varelser som finns…

Gudskännedom i djurens underverk

/
Ett av argumenten för världens Herres Makt och Storhet är…

Intellektets oförmåga att ha en fullständig förståelse av Gud

/
I ett tal från De Troendes ledare Ali (fvmh) angående intellektets…

”Guds negativa egenskaper”

/
”Guds negativa attribut”, är egenskaper som aldrig existerar…

Guds barmhärtighet och förlåtelse

/
I ett tal från De Troendes ledare (fvmh) angående den gudomliga…

Guds kunskap om skapelsen

/
I ett tal från De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), läser vi…