Händelsen i Ghadir Khumm

/
Den respekterade Profeten (fvmh) åkte till Mecka tio år efter…

En del visdomar från boken Nahj al-Balagha

/
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Tålamod är en skyddande…

Imam Alis (fvmh) mod

/
Egenskapen mod är en av de grundläggande pelarna för själsliga…

Gud är Bäst och Skickligast av alla

/
De Troendes ledare Ali (fvmh) säger i en av hans åkallelser: ”Å…

Gud och människornas vägledning

/
En av Guds välsignelser över Hans tjänare är att skicka profeter…

Människan är okapabel till att beskriva änglarna

/
Imam Ali (fvmh) säger angående beskrivning av Gud och Hans…

Skaparens absoluta påverkan

/
Imam Ali (fvmh) säger i ett tal angående Guds absoluta effekt…

Skapelsen av olika varelser

/
Om människan tänker lite noggrant på de varelser som finns…

Gudskännedom i djurens underverk

/
Ett av argumenten för världens Herres Makt och Storhet är…

Intellektets oförmåga att ha en fullständig förståelse av Gud

/
I ett tal från De Troendes ledare Ali (fvmh) angående intellektets…