Imam Ali efter utvandringen

Efter att Imam Ali och Profeten (fvmd) utvandrat till Medina nämner vi två exempel på Alis dygder:

1 – Offrande på krigsfältet: Hans närvaro i 26 av 27 krig med Profeten (fvmh) och deltagande i olika krig utan Profeten.

2 – Nedtecknandet av Uppenbarelsen (Koranen)  och struktureringen av många historiska och politiska källor och skrivandet av missionsbrev tillhör imamens (fvmh) delikata och ovärderliga arbeten. Hans Excellens nedtecknade koranverser, både Meckanska och Medinska. P.g.a. denna anledning räknas han som en av Uppenbarelsens skribenter och beskyddare av Koranen.

Det var under denna period som Profeten (fvmh) utfärdade ordern om muslimernas brödraskap och svor brödraskapseden med Imam Ali (fvmh) och sa till honom:

”Du är min broder i denna värld och i nästa. Vid Guden som valde ut mig till sanningen… jag väljer ut dig till min egen broder, ett brödraskap vars omfattning omsluter båda världarna.”[1]

[1] Foroghe Velayat, s. 86 (Mustadrak al-Hakim, vol. 3, s. 14; Isti’ab, vol. 3, s. 35)

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *