Imam Ali efter profeten Muhammed (fvmh)

Efter det Helige Sändebudets bortgång klev Imam Ali åt sidan från den politiska scenen p.g.a. speciella omständigheter som ägde rum och valde att tiga. Han deltog inte i krig och höll inga officiella tal i samhället. Han stoppade svärdet i skidan och gjorde sig upptagen med personliga ansvar och att bygga upp andra människor. Imamens aktiviteter kan sammanfattas på detta sätt:

1 – Dyrka Gud, på Imamens nivå.

2 – Skriva kommentarer till Koranen och lösa religiösa angelägenheter och ge sina professionella åsikter för speciella händelser som inte hade blivit besvarade under Profetens sista 23 år i livet.

3 – Svara på frågor från vetenskapsmän tillhörande andra länder och städer.

4 – Tala om lagar för många nya händelser som inte hade dokumenterats tidigare i islam.

5 – Lösa spörsmål då kalifatets apparat stod inför en återvändsgränd gällande politiska frågor och en del problem.

6 – Uppfostra och träna en grupp rena människor som hade själar som var redo för den spirituella resan.

7 – Arbeta och slita för att försörja många blinda och sjuka människor till den gräns att han skapade trädgårdar med sina egna händer och extraherade brunnar som han senare skänkte bort i Guds väg.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *