Födsel

Imam Ali (fvmh) är Hashemi-familjens första barn vars både mor och far är ättlingar till Hashim[1].

Hans far Abu Talib är son till ’Abd al-Muttalib, son till Hashim ibn ’Abdi Manaf och hans mor Fatima är dotter till Asad, son till Hashim ibn ’Abdi Manaf. Hashemi-familjen har varit mycket omtalad för deras moraliska dygder och enastående mänskliga karaktärsdrag bland Quraysh-stammen och andra arabiska stammar. Generositet, medmänsklighet, mod och många andra dygder har varit exklusiva  Hashim-stammen. En av dessa dygder har existerat i en exceptionell nivå hos den välsignade Imam Ali (fvmh).

Fatima, dotter till Asad, begav sig till den Heliga Moskén (i Mecka) när hon var gravid och fick sina värkar. Hon tog sig till Kabas vägg och sa: ”Å Gud! Jag har en otvivelaktig tro på Dig, profeterna, Skrifterna som sänts ned utav Dig och även på min förfader Abraham, byggaren av detta hus. Å Herre! Med respekt till den som byggt detta hus och vid det barns rättighet, som är i min livmoder, gör födandet av detta barn lätt för mig!”[2]

Efter ett ögonblick öppnade sig Kabas sydöstra vägg för åskådarna Abbas ibn ’Abd al-Muttalib[3] och Yazid ibn Ta’f. Fatima trädde in i Kaba och väggen stängdes. Fatima var gäst i världens mest hedervärda plats i tre dagar. Fatima fick sitt nyfödda barn efter dessa tre dagar, den 13:e Rajab, 30 år efter elefantens år[4]. Asads dotter kom ut ur samma väggöppning som öppnade sig på nytt och sa: ”Jag hörde ett meddelande från det dolda som sa att han ska heta ”Ali”[5].

[1] Hashim är en av Profetens (fvmh) respekterade förfäder (’Abd al-Muttalibs far och Abdullahs farfar) och grundare till Hashemi-klanen.

[2] Foroghe Velayat, s. 35 (Kashf al-Ghammah, vol. 1, s. 90)

[3] Abbas är den personen som alltid stod vid Profetens (fvmh) och Imam Alis (fvmh) sida.

[4] Aftabe Velayat, s. 19 (Al-Kharaij wa al-Jaraih, vol. 1, s. 171, nr. 1). Innan Profetens (fvmh) utvandring räknade de årtal efter elefantens år, då Jemens härskare attackerade Mecka med elefanter men blev besegrade av Kabas Herre som skickade en armé av fåglar som släppte stenar över dem. Detta skedde ett år innan Profetens födelse. Se sura Elefanten i den Heliga Koranen.

[5] Aftabe Velayat, s. 19 (Bihar al-Anwar, vol. 35, s. 18)

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *