Imam Alis kalifat

Det skedde många krig under Imam Alis tid som kalif såsom Siffin[1], Jamal[2] och Nahrawan[3]. Varenda krig hade speciella konsekvenser.

[1] Kriget Siffin var mellan Moawiyah, regenten i Syrien, och muslimernas kalif Imam Ali som resulterade i många stupade från båda sidor och en förhandling som blev till Moawiyahs fördel då sekten Khawarij, som fanns i Imam Alis armé, blandade sig i och förstörde förhandlingarna för Imam Ali.

[2] Jamal betyder kamel, och kriget Jamal blev uppkallat efter den kamel som Profetens (fvmh) fru Aisha satt på, då hon, Talha och Zubayr (Profetens gamla kompanjoner) förde ett krig mot muslimernas kalif och de Troendes ledare Imam Ali, då de falskt anklagade honom för att vara bakom lönnmordet på den tredje kalifen Uthman.

[3] Kriget Nahrawan var mellan Khawarij och Imam Alis armé, kort efter kriget Siffin, då alla förutom ett fåtal av Khawarij mördades av Imamens armé.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *