Imam Ali efter profeten Muhammed (fvmh)

Efter det Helige Sändebudets bortgång klev Imam Ali åt sidan från den politiska scenen p.g.a. speciella omständigheter som ägde rum och valde att tiga. Han deltog inte i krig och höll inga officiella tal i samhället. Han stoppade svärdet i skidan och gjorde sig upptagen med personliga ansvar och att bygga upp andra människor. Imamens […]