Imam Alis kalifat

Det skedde många krig under Imam Alis tid som kalif såsom Siffin[1], Jamal[2] och Nahrawan[3]. Varenda krig hade speciella konsekvenser. [1] Kriget Siffin var mellan Moawiyah, regenten i Syrien, och muslimernas kalif Imam Ali som resulterade i många stupade från båda sidor och en förhandling som blev till Moawiyahs fördel då sekten Khawarij, som fanns […]

Imam Ali efter profeten Muhammed (fvmh)

Efter det Helige Sändebudets bortgång klev Imam Ali åt sidan från den politiska scenen p.g.a. speciella omständigheter som ägde rum och valde att tiga. Han deltog inte i krig och höll inga officiella tal i samhället. Han stoppade svärdet i skidan och gjorde sig upptagen med personliga ansvar och att bygga upp andra människor. Imamens […]