Imam Ali, det Helige Sändebudets brudgum

/
Efter att Umar och Abu Bakr rådfrågat Sa’d Ma’adh, ledaren…

Martyrskap

/
Efter kriget Nahrawan och nedslaget av Khawarij samlades en del…