Människan är okapabel till att beskriva änglarna

Imam Ali (fvmh) säger angående beskrivning av Gud och Hans Storhet: ”Prisad vare Guden som alltid har existerat, innan Tronen, himlarna, jorden, människorna eller de osynliga väsena (jinn) kom till existens. [Han är] Guden som djupa tänkare och intellekt inte kan förstå, och de kan inte föreställa sig en del av Honom med tankens kraft… […]

Skapelsen av olika varelser

Om människan tänker lite noggrant på de varelser som finns runt om kring henne, kommer hon att skåda otaligt många manifestationer av världens Skapares Makt och Visdom som talar om Hans Storslagna oändlighet. De Gudfruktigas och troendes ledare (fvmh) säger följande i ett tal angående skapelsen av världens skapelser och existerande ting: ”Gud har gett […]

”Guds negativa egenskaper”

”Guds negativa attribut”, är egenskaper som aldrig existerar hos Gud. De Troendes ledare Ali (fvmh) berättar följande i en predikan angående de negativa egenskaperna med en del argument: ”Prisad vare Guden som skapade Sina tjänare med indikationer för Sin Egen Existens. Skapelsen av nya existerande ting vittnar över Hans evighet och orsaken till att skapelser […]

Guds kunskap om skapelsen

I ett tal från De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), läser vi om Guds kunskap om skapelsen: ”Gud är medveten om folks dolda hemligheter, deras viskningar som de yttrar tyst, [människors] antaganden, beslut som ansluter sig till visshet, ögats blickars hemliga signaler som kommer ut ifrån ögonvrår. Gud vet om det som finns i hjärtans […]

Förbud mot att fantisera om Guds natur

Religionens ledare har alltid förbjudit oss från att tänka på Guds, den Stores natur. Detta är p.g.a. att Sanningen Självs magnifika oändlighet är större än det att människans begränsade och otillräckliga intellekt kan förstå och uppfatta Honom. I en del av Imam Alis (fvmh) tal har följande nämnts: ”Om människors fantasier vill sträva efter att […]

Gudskännedom i skapelsen av människan

Människan ser en underlig och häpnadsväckande värld genom att reflektera över sin egen skapelse, vars varenda beståndsdel indikerar på en Vis och Mäktig Skapare. De Troendes ledare (fvmh) säger i en predikan angående detta: ”Å människa! Å skapade varelse med goda proportioner! Å fenomen som förvarades i mödrars mörka livmödrar och placerad i flera lager […]

Skapelsens ordning

Den precisa ordningen som vi kan bevittna i världens skapelse, talar om allt för oss om Guds oändliga kunskap och makt, som med noggrann uträkning har placerat saker och ting bredvid varandra med väldig ordning och balans. Det går inte att se någon som helst oordning eller konflikt som förstör skapelsens ordning. De Troendes ledare […]

Nivåer av Gudskännedom

I ett värdefullt tal från de Gudfruktigas ledare, Imam Ali (fvmh), står det om olika nivåer av Gudskännedom och även om hur vi kan få en korrekt och verklig förståelse om Sanningen Själv och som är fri från fel och vilseledning: ”Religionens grund är Gudskännedom; perfektionen av Gudskännedom är att tro på Honom; perfektionen av […]

Människans oförmögenhet att förstå Gud

Gud, den Rättmätige, den Upphöjdes enorma storhet är så pass enorm att människans intellekt inte bara är oförmögen till att förstå Hans natur, snarare är hon oförmögen till att förstå en del av Hans egenskaper. De Troendes ledare Ali (fvmh) säger angående detta i den första predikan i Nahj al-Balagha: ”Tack till Guden som vältaliga […]