Händelsen i Ghadir Khumm

Den respekterade Profeten (fvmh) åkte till Mecka tio år efter utvandringen för att utföra den obligatoriska vallfärden och undervisa om dess ritualer. Denna gång sammanträffade med den älskade Profetens (fvmh) sista år i livet och därför har de gett den vallfärden namnet ”Avskedsvallfärden” (Hajjatul Wida’). De personer som ivrigt ville resa tillsammans med Hans Excellens […]

En del visdomar från boken Nahj al-Balagha

Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Tålamod är en skyddande sköld mot oförmögenhet och missöde, asketism[1] för mod, Gudsfruktan för rikedomar: och vilken bra kamrat att vara nöjd och tillfredsställd är.” Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Kunskap är ett ovärderligt arv, gott uppförande är för alltid nya psalmer (predikningar) och tänkande är en klar […]

Imam Alis (fvmh) mod

Egenskapen mod är en av de grundläggande pelarna för själsliga dygder. Att ha mod betyder att man inte är skakig i seriösa och skrämmande spörsmål. Dess fullständiga manifestation och dess sanna mening var Alis existens. Enligt historikers rapporter var Alis (fvmh) färg svartmuskig, hans välsignade ögon stora och tilldragande, hans ögonbryn sammanslutna och grova, hans […]